Εισαγωγή

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Θα πω λίγα άγνωστα λόγια για την Αποκάλυψη του ΙΩΑΝΝΗ που αφορούν και τις άλλες προφητείες, παλιές, αρχαίες και νεώτερες. * Ο προφητικός λόγος δεν είναι απόκτημα της ιδιωτικής μελέτης του όποιου ερευνητή των ιερών γραφών, ούτε εξαρτάται από την ποσότητα η την ποιότητα όσων διάβασε, η τον χρόνο…

Continue reading

Η ανάσταση των 2 προφητών

ΟΙ 2 ΠΡΟΦΗΤΕΣ Αποκάλυψης κεφάλαιο 11, εδάφια 1-13 1. Και εδόθη μοι κάλαμος όμοιος ράβδω, λέγων˙ έγειρε και μέτρησον τον ναόν του θεού και το θυσιαστήριον και τους προσκυνούντες εν αυτώ˙ 2. και την αυλήν την έξωθεν του ναού έκβαλε έξω και μη αυτήν μετρήσης, ότι εδόθη τοις έθνεσι, και…

Continue reading