Καλή Ανάσταση

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

ΥΓΕΙΑ, και ΧΑΡΑ σε όλον τον κόσμο.

Εύχομαι

ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

Να σπάσει ΤΟ ΨΗΛΑΦΗΤΟΝ ΣΚΟΤΟΣ = το χειροπιαστό σκοτάδι ,
που πιάνεται με τα χέρια = τα θανατηφόρα έργα της σκοτεινής επιστήμης.


__Είπεν δε Κύριος προς Μωυσήν”
έκτεινον την χείρά σου εις τον ουρανόν,
και γενηθήτω σκότος επί γης Αιγύπτου, ψηλαφητόν σκότος. έξοδος Ι/ 21

_ πάσι δε τοις υιοίς Ισραήλ ( = οι αθώοι της γης )
φως ήν εν πάσιν, οίς κατεγίνοντο. ……….Έξοδος

_ σε όλους δε τους γιους της Αγάπης φώς υπήρχε


σε όλα τα έργα με τα οποία ασχολούντο./……ασχολούνται!!!!!!!!!

ψηλαφητόν σκότος = η 9η πληγή = έξοδος, ΚΕΦ. = Ι / 23

Με αγάπη

flox


Αφήστε μια απάντηση