Αιθέρας


ΑΙΘΕΡΑΣ


Αιθήρ = εκ του αίθω = ανάπτω, αναφλέγω, φέγγω.

Ύλη αμετάβλητη ΕΙΝΑΙ ΑΝΥΠΑΡΚΤΗ, όπως και η ΑΝΤΙΥΛΗ.

Τα περί του αμετάβλητου Αιθέρα είναι επιστημονικά παραμύθια, όπως και τα της Αντιύλης.

Το πυρ, ο αήρ, το ύδωρ, και τα στερεά έχουν στη δομή τους τον ΛΟΓΟ.

Τι σημαίνει αυτό????
Στα στερεά η ένωση των ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ( ορολογία του flox ) ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος των ενωμένων πλευρών

Πχ= αν οι ακμές των κύβων ( των στερεών ) είναι μεγάλες και ίσες τότε μέσα στον σχηματισμένο κυβικό χώρο τα σωματικά αίτια είναι πολλά και δίνουν μια βαριά οικοδομή.
Αν αυτές είναι μικρότατες οι κυβικοί σχηματισμοί θα είναι επίσης ελαφρότεροι σε τέτοια αραίωση = την οποία πιάνει η ανθρώπινη ΟΣΦΡΗΣΗ,
γιατί και ο ΣΙΔΗΡΟΣ έχει δημιουργηθεί από τους αιθερικούς του λόγους.

Το ίδιο γίνεται με τα υδάτινα στοιχεία, τα αέρινα, του πυρός και του φωτός. Οι μεταμορφώσεις παράγουν Αιθερικούς λόγους, προς την ψηλότερη κατασκευή.

Αφού το φως προέρχεται από τα σπασίματα των γωνιών της φωτιάς ( και το ΑΝΤΙΘΕΤΟ, οι διάφοροι φωτεινοί λόγοι ενώνονται προς την βαρύτερη ύλη ) το δε πυρ εκ του αέρος, αυτός εκ του ύδατος και τούτος εκ των στερεών = είναι ΔΕΔΟΜΕΝΗ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΛΗΣ,
προς τα κάτω και προς τα πάνω == Η ΖΩΗ

Εάν κάπου η μεταβολή σταματούσε σε κάτι ΜΟΝΙΜΟ εκεί θα ερχόταν ο ΘΑΝΑΤΟΣ = δια της παραμονής κάποιου στην καταδίκη της αιώνιας Κόλλησης.

Η ΑΝΑΝΕΩΣΗ = Η ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ

Στην περίπτωση του Αιθέρα = τα ελαφρότατα αέρινα οικοδομήματα τα πλησιάζοντα προς το πυρ = δηλαδή λίγο πριν να γίνει ο αέρας φωτιά με την αφαίρεση από την ήδη υπάρχουσα ένωση του αέρα και άλλων σωματικών.

Τα αφαιρούμενα αυτά μικρά σωματικά αίτια γεμίζουν μια χωρική περιοχή, λόγο, όπου αυτά στην ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ τους δημιουργούν τον ΑΙΘΕΡΑ του ΕΠΑΝΩ ουρανού.

Αιθήρ = ο φλεγόμενος ΑΗΡ, που ΦΕΓΓΕΙ από τα αποσπασμένα μικρά και διαλυόμενα οχτάεδρα που έφυγαν από τον αέρα.

ΑΙΘΕΡΑΣ = ονομάζεται κυρίως ο χώρος του αέρινου ουρανού στον οποίον δένονται τα αέρινα οχτάεδρα που ανέβηκαν από το κάτω βαρύτερo στρώμα. Τα οχτάεδρα αυτά βρίσκονται στην κατάσταση εκείνη από την οποία εύκολα διασπώνται στα κανονικά τετράεδρα της φωτιάς και του φωτός.

Τα αέρινα οχτάεδρα του Αιθέρα δεν έχουν την δυνατότητα να παραμείνουν ως έχουν παρά μόνον στον ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟ του ΑΙΘΕΡΑ.
Όπου αλλού και αν πάνε θα μεταβληθούν είτε σε πύρινα τετράεδρα, προς τα επάνω, η σε κανονικό αέρα αν πέσουν προς τα κάτω.

Ανεβαίνουν αν σπάσουν τα οχτάεδρα σε τετράεδρα και κατεβαίνουν αν ενωθούν πιο σφιχτά.

Έτσι ο Αιθέρας δεν υπάρχει ως σταθερή ύλη
παρά μόνον στον ΧΩΡΙΚΟ ΑΙΘΕΡΑ.

Ο Αιθερικός χώρος υπάρχει παντού στα έμψυχα όντα( ανθρώπους, ζώα, φυτά κλπ.) και στους ουρανούς των ουράνιων σωμάτων( άστρα ), εκεί όλα τα αιθερικά σωματικά της όλης ύλης μένουν σε μια μακρά παραμονή ΟΧΙ όμως παντοτινή και με τις συνεχείς ανανεώσεις των υλικών και νοητών λόγων δημιουργούν τα ανάλογα ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ σωματα.

Ίσως την μεγαλύτερη σταθερότητα της εκεί σωμάτωσης του Αιθερικού χώρου κάποιοι να την συγκρίνουν με την γρήγορη φθορά της θνητότητας και αποφαίνονται στην μη μεταβλητότητα αυτής. Είναι φυσικά λάθος γιατί όπως είπα ακόμα και το ελάχιστο δεν κολλάει πουθενά και ποτέ σε μια αιώνια Κόλαση.

Δεν υπάρχει 5ο υλικό στοιχείο η 6ο κα 7ο αλλά η απειρότητα των λόγων της ύλης. Το δε φως επειδή συνθέτει την φωτιά για τούτο και δεν ξεχωρίστηκε ως το 5ο υλικό στοιχείο.

Η Ύλη ξεκινά από τα μικρότατα οικοδομήματα του φωτός και φτάνει στις γιγαντοαφίσες των στερεών ουράνιων σωμάτων = πλανήτες, δορυφόροι, κομήτες κλπ.


******Εκτός από τους χωρικούς λόγους που έχουν τα σπασμένα κομμάτια της υλικής γεωμετρίας υπάρχει και ο ΑΙΤΙΑΚΟΣ Αιθέρας τον οποίο περιγράφει ο Ησίοδος.

Στην ΘΕΟΓΟΝΙΑ ΗΣΙΟΔΟΥ βρίσκουμε.

Έκ Χάεος δ` Έρεβός τε μέλαινά τε Νυξ εγένοντο.

Νυκτός δ`αύτ` Αιθήρ τε και Ημέρη εξεγένοντο.

( ούς τέκε κυσαμένη Ερέβει φιλότητι μιγείσα. )


Από ΑΥΤΑ που εγώ γνωρίζω.

α) το ΕΡΕΒΟΣ βρίσκεται μέσα στο ΧΑΟΣ.

β) η ΝΥΧΤΑ = Ο ΧΩΡΟΣ

γ) Δεν γέννησε η Νύχτα τον Αιθέρα και την Ημέρα.

δ) Μέσα στην ΝΥΧΤΑ – ΧΩΡΟ μπήκανε τα ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΑΙΤΙΑ = η αρχή της ύλης, από την οποία γεννήθηκε η ΗΜΕΡΑ.

ε) ΑΥΤΑ στην συνέχεια δημιούργησαν μεγαλύτερους σχηματισμούς, στην υλική γεωμετρία, ( τετράεδρα, οχτάεδρα, δεκάεδρα, κύβους ).

στ`) Τα σωματικά αίτια η όπως τα ονομάζει ο Ησίοδος Αιθερικά γεννήθηκαν μέσα στο ΧΑΟΣ, όπως ΚΑΙ ο ΧΩΡΟΣ.

ζ) Στην άκρη του ΧΑΟΥΣ τα σωματικά αίτια δεν έχουν ενωθεί σε γεωμετρικούς σχηματισμούς. Αυτά ΕΚΕΙ συνθέτουν ΜΕΤΑΒΛΗΤΑ πυκνώματα η αραιώματα τα οποία ονομάζονται στο σύνολο τους ΕΡΕΒΟΣ.

η) Εκεί έξω από το Χάος βρίσκεται ΚΑΙ η ΣΤΥΓΑ. Από αυτήν ξεκινούν τα πρώτα συμπυκνώματα της ύλης, δεμένα στου ΑΙΘΕΡΑ την ουρά.

Παρατηρήσεις.

_ Όσα βλέπουμε στο Σύμπαν δεν τα γέννησε η Νύχτα αλλά η ΤΡΙΑΔΙΚΟΤΗΤΑ = ο χώρος, ο Μαγνητισμός και τα σωματικά. Όμως όλα γεννήθηκαν μέσα στη Νύχτα.

_ Ο Αιθέρας με αυτήν την μορφή υπάρχει ΜΟΝΟΝ στην άκρη του Σύμπαντος.

_ Μέσα στην γένεση ο Αιθέρας δεν συναντάται αυθύπαρκτος ΠΟΥΘΕΝΑ γιατί έχει πλέον ενωθεί στα υλικά γεωμετρήματα.

_ Κατά την πυρηνική διάσπαση ελευθερώνεται η Αιθερική ΠΡΟΥΛΗ, η οποία όμως αμέσως ξαναενώνεται στη γεωμετρία.

_ Η ΟΥΣΙΑ της ΥΛΗΣ είναι ο ΑΙΘΕΡΑΣ = τα σωματικά αίτια = τα πραγματικά αδαίρετα της ύλης. Η Επιστήμη τους σήμερα είναι εντελώς ΑΓΝΩΣΤΗ.

_ Το Διάστημα μεταξύ των άστρων ΕΙΝΑΙ ΓΕΜΑΤΟ και δεν υπάρχει πουθενά κάποιος ΚΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ. Τα κενά αυτού ήδη έχουν καλυφτεί από τα υλικά μικρογεωμετρήματα.

Αν το Διάστημα το ανάμεσα στα άστρα είχε ΚΕΝΑ το φως που έρχεται από τους Ήλιους θα το βλέπαμε ΔΙΑΚΟΠΤΌΜΕΝΟ, n να χάνεται σβήνοντας εκεί και μετά το γέμισμα των κενών να ξανά εμφανίζεται. Τούτο γινόταν μέχρι την ΠΛΗΡΩΣΗ του όλου Διαστήματος και γίνεται στα Διαστήματα των νέων Γαλαξιών, που δεν είναι ακόμα ΕΤΟΙΜΑ.

Οι επιστήμονες θεωρούν κενό το Διάστημα γιατί δεν εννοούν πως χωράνε εκεί ας πούμε τα μετέωρα, τα διαστημόπλοια, ο άνθρωπος και δεν γνωρίζουν ακόμα την ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ της χωρικής δύναμης, ούτε αυτήν την χωρική δύναμη. Έτσι όταν μπει ένα άλλο σώμα π.χ το φως αυτό πιάνεται από τα χωρικά δεσμά και κινείται ΑΚΡΙΒΏΣ γιατί δεν βρίσκει κενό χώρο για να οικοδομιθεί. Όταν αυτό φτάσει σε κάποιον ουρανό, ΚΟΙΟ, αμέσως μπαίνει στην ΥΛΙΚΗ ΣΩΜΑΤΩΣΗ. Αν λέω πάλι υπήρχε κενός χώρος στο Διάστημα σε αυτόν ότι υλικό έμπαινε θα δενόταν εκεί , πράγμα που συμβαίνει στους ουρανούς των άστρων και κυρίως προς τα κάτω κεντρικά στρώματα τα περισσότερο άδεια.

Η χωριτικότητα του Διαστήματος οφείλεται στην συμπίεση και το τέντωμα της χωρικής δύναμης η οποία φέρεται ανάλογα με το εισερχόμενο μέγεθος.

_ Χωρικά ΚΕΝΑ βρίσκονται άφθονα μόνον στις σφαίρες των ουρανίων σωμάτων = Ήλιοι, πλανήτες κλπ….. και στους μη ανοιγμένους ΚΟΙΟΥΣ!!!!!!!!???????

___Ο Αιθέρας που λάμπει μέσα στους ουρανούς των Απλανών και στα πνευματικά σώματα των όντων ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ αλλά δεν είναι ΑΥΤΟΣ του Χάους. Γιατί η διάλυση πχ. ενός Πρωτονίου η Ηλεκτρονίου δεν ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ούτε για χιλιοστά του δευτερολέπτου και τα διαλυόμενα αμέσως ξαναενώνονται. Φυσικά η ταχύτητα της επανένωσης εξαρτάται από τον χώρο που βρίσκονται, στον ήλιο συνέχεια διαλύονται και ξανά πάλι σχηματίζονται δημιουργώντας τις Ηλιακές ακτινοβολίες.

__ Στον γήινο ουρανό υπάρχει ειδικός χώρος όπου τα Αιθερικά δίνουν ΖΩΗ σε όλα τα ζωντανά όντα.

Για τούτον τον χώρο θα μιλήσω στην συνέχεια και ίσως πω 2 λόγια για το ΠΡΩΤΟΓΟΝΟ .

ΤΕΛΙΚΑ
ΑΙΘΕΡΑΣ = τα σωματικά αίτια, από τα οποία οικοδομείται η ύλη ως ΦΩΣ, ΠΥΡ, ΑΗΡ, ΥΔΩΡ, ΓΗ. στην γεωμετρία της.

*****Από τον Αιθέρα γεννιούνται όλα τα ΣΩΜΑΤΙΚΑ και ΕΙΝΑΙ ΔΟΜΙΚΗ ΟΥΣΙΑ του ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΥ.

* Η γνώση της δημιουργίας του Αιθέρα είναι απαγορευμένη γιατί φέρνει τον ΕΠΙΣΤΑΤΗ πολύ κοντά στον Θεό, την επιστήμη και τις ουσίες του ΓΙΟΥ ΑΥΤΟΥ.

* Πως είναι δυνατόν άνθρωποι να δούνε τον Αιθέρα και να αγνοούν την ύπαρξη του ΘΕΟΥ??????

Όσο και αν ψάξουν πως θα γνωρίσουν ΚΑΤΙ από το Άγιο Πνεύμα???????

flox


Αφήστε μια απάντηση