Προφητεία Ν° 4 (666)

ΝΟΣΤΡΑΔΑΜΟΣ ..ΕΡΜΗΝΕΙΑ 4η ( 666 )

Par l`univers sera faict un monarque,

Qu`en paix & vie ne sera longuement,

Lors se perdra la piscature barue,

Sera regie en plus grand detriment.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Στην ανθρωπότητα θα εμφανιστεί ένας ΜΟΝΑΡΧΗΣ, = 666

Θα έχει ελάχιστη ειρήνη και ΜΙΚΡΗ ΖΩΗ, = 70 έτη περίπου
Τότε θα καταστραφεί η ΣΑΚΑΤΕΜΕΝΗ ΒΑΡΚΑ, ????!!!!!!!

Η παγκόσμια ΑΡΧΟΥΣΑ ΤΑΞΗ θα βρεθεί στην πιο μεγάλη εξόντωση.

Στην ανάλυση που θα ακολουθήσει θα δούμε
* ποιος είναι ο απόλυτος άνθρωπος ο οποίος συγκέντρωσε στα χέρια του όλη την εξουσία της γης??????
* πότε εμφανίστηκε??????
* πως επιβλήθηκε σε όλον τον κόσμο????
* πως κατάντησε η ειρήνη στα έθνη ?????
* γιατί η ζωή του είναι μικρή και αιματοβαμμένη????

* ποια είναι η ΠΕΡΙΦΗΜΗ βάρκα, η κατάντια της και ο τελικός της αφανισμός?????
* η παγκόσμια άρχουσα τάξη πότε και πως θα εξοντωθεί?????

Μετάφραση των λέξεων
Par = από, με, δια, ……univers = το Σύμπαν, ο κόσμος……..sera = θα είναι …….un = έναςmonarque = μονάρχης….que = τον οποίον, που, τι, να, όπως…en =σε, εις,,στον,με,από, μέσα Paix = ειρήνη, ησυχία, ηρεμία….vie = ζωή, κίνηση….ne sera = δεν θα είναι,… longuement = μάκρος, μήκος. Lors =τότε,, κατά, ..se = πρ. αντωνυμία, ..perdra = χάνω, καταστρέφω,…..barque = βάρκα….Regie = ο κρατικός οργανισμός, έλεγχος….plus =πιο,….grande =μεγάλος,…detriment =ζημιά.

Piscature barque =??????………..!!!!!!!
σε λίγο ΟΛΗ η μεγάλη ανάλυση.

flox

5η προφητεία

Ότι η προφητεία αυτή αναφέρεται στην όλη ανθρωπότητα αποκαλύπτεται

από την τοποθέτηση της φράσης Par l`univers στην αρχή της προφητείας. Παγκόσμιος είναι ο Μονάρχης, η ΒΑΡΚΑ, παγκόσμιοι και οι μηχανισμοί εξουσίας =Regie = η παγκοσμιότητα την οποίαν έχουν επιβάλει οι δυνάμεις που συντηρούνε τον απόλυτο Μονάρχη της Ατομικής εποχής.

Ο ΜΟΝΑΡΧΗΣ
Εδώ όπως φαίνεται δεν έχουμε ΕΝΑΝ Βασιλιά η παγκόσμιο Ηγέτη ο οποίος ΑΥΤΟΣ κάνει κουμάντο και ΟΔΗΓΕΙ την κοινωνία μας κατά τα συμφέροντα κάποιου έθνους.
Μονάρχης = μόνος + άρχω
άρχω = αρχίζω, κυβερνώ, διοικώ
Μονάρχης = ο απόλυτος δεσπότης, ο μόνος κυρίαρχος, ο ΗΓΕΜΩΝ, ο ανώτατος άρχων.
Όλα αυτά σε παγκόσμιο επίπεδο, εφ` όλης της οικουμένης.
Υπήρξε ΠΟΤΕ στο παρελθόν η στο παρών ένας τέτοιος άνθρωπος?????
Δεν ήταν, δεν είναι και ούτε θα υπάρξει ο άνθρωπος αυτός στη γη είτε ως γήινος η εξωγήινος η ακόμα περισσότερο ο περίφημος γιός του διαβόλου.
Αμέσως καταλαβαίνουμε ότι
ο μονάρχης που είναι και ο Αντίχριστος = 666
δεν είναι ένας ξεχωριστός άνθρωπος από το σύνολο της κοινωνίας.

Δεν είναι ούτε κάποιο έθνος, έθνη, η μικρή και μεγάλη ΟΡΓΑΝΩΣΗ, γιατί τίποτα από όλα αυτά δεν έχει την παγκοσμιότητα της κυριαρχίας, ενώ ο αντίχριστος βρίσκεται παντού, ελέγχει τα πάντα, σέρνει πίσω του τους διεστραμμένους που είναι δισεκατομμύρια άνθρωποι όλων των επιπέδων και στην βασιλεία του σπέρνει τον θάνατο, την μόλυνση, τον άγριο πόνο και έχει έτοιμη την ανθρωπότητα για τον μεγάλο ΑΦΑΝΙΣΜΟ.

Οι αρχαιότατοι ιστορικοί = οι της Σφίγγας, την έννοια της βασιλείας την έδιναν στο κυρίαρχο δεδομένο κάθε εποχής. Δεν θα φανερώσω ΕΔΩ το 666
αλλά όταν γράψω για αυτό στα γραμμένα στην Αποκάλυψη, θα δώσω όμως τον περίβολο του παγκόσμιου μονάρχη.

__ το θηρίον ό είδες ήν και ούκ έστι,
και μέλλει αναβαίνειν εκ της αβύσσου και εις απόλειαν υπάγειν*
και θαυμάσονται οι κατοικούντες επί της γης,
ών ού γέγραπται το όνομα επί το βιβλίον της ζωής από καταβολής κόσμου,
βλεπόντων το θηρίον ότι ήν και ούκ έστι και παρέσται.
Ώδε ο νούς ό έχων σοφίαν.
αι επτά κεφαλαί όρη επτά είσιν, όπου η γυνή κάθηται επ`αυτών*
και βασιλείς επτά είσιν*
οι πέντε έπεσαν,
ο είς έστιν,
ο άλλος ούπω ήλθε,
και όταν έλθη, ολίγον αυτόν μείνε.
και το θηρίον ό ήν και ούκ έστι, και αυτός όγδοος έστι, και εκ των επτά έστι, και εις απόλειαν υπάγει.
Αποκάλυψης Ιωάννη κεφ=16 παρ.=8-11

Λέγω δε τα εξής
_Τα όρη δείχνουν το υλικό ύψος της κάθε βασιλείας της διαχρονικής Βαβυλώνας.
_ Οι βασιλείς της γης απ`αρχής έως του ΤΕΛΟΥΣ είναι ΕΠΤΑ.
_ Οι πέντε είχαν παρέλθει όταν ο Ιωάννης ζούσε.
_ Ο έκτος υπήρχε στην εποχή του.
_ Ο έβδομος ακόμα δεν είχε έρθει
_ Ο όγδοος είναι κομμάτι του εβδόμου αλλά πολύ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΣ.
_ Ο έβδομος όταν έρθει θα παραμείνει λίγο και ο όγδοος πολύ λίγο.
_ Ο όγδοος εμφανίστηκε στο τέλος της αρχικής εποχής,
μετά οι άνθρωποι τον ξαναβρήκαν μπροστά τους λίγες χιλιάδες αργότερα και η τελευταία του εμφάνιση έγινε Πολλές – πολλές χιλιάδες χρόνια στο μακρινό μέλλον και το σημερινό παρών.

Το ΘΗΡΙΟΝ
Και εστάθην επί την άμμον της θαλάσσης*
και είδον εκ της θαλάσσης θηρίον αναβαίνον, ……………….
και έδωκεν αυτώ ό δράκων την δύναμιν αυτού και τον θρόνον αυτού και εξουσίαν μεγάλην.
και μία έκ των κεφαλών αυτού ως εσφαγμένην εις θάνατον*
και η πληγή του θανάτου αυτού εθεραπεύθη,
και εθαύμασεν όλη η γη οπίσω του θηρίου,
και προσεκύνησαν τω δράκοντι τω δεδωκότι την εξουσίαν τω θηρίω λέγοντες*
τις όμοιος τω θηρίω?
τις δύναται πολεμήσαι μετ`αυτού?
Αποκάλυψις Ιωάννου κεφ.=13/ παρ.2-5


Παρατηρούμε και εδώ ότι το θηρίο είναι εκείνο που υπήρχε κάποτε, μετά έπεσε σχεδόν σε θάνατο αφανισμού του, όμως αυτό πάλι αναστήθηκε και βγήκε από την άβυσσο = τον πυρήνα.

Δεν θα αποκαλύψω τους βασιλείς με τα ονόματα τους, ούτε τις ΑΜΕΤΡΗΤΕΣ λεπτομέρειες των γεγονότων της κάθε μίας και τα του θηρίου.

Η συγγραφή της ΑΓΝΩΣΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ είναι επίπονο έργο και απαιτεί χιλιάδες σελίδες για να πεις το δυνατόν ελάχιστον αυτής. Από καιρό λέγω να κάνω αυτήν την προσπάθεια, αλλά με φοβίζει ο μεγάλος όγκος των δεδομένων και τα αμέτρητα υπάρχοντα αρχαία γραμμένα.

Τι να πρωτοπείς και πώς να βάλεις έναν ωκεανό μέσα σε ένα φλυτζάνι???

Θα πω προς το παρών την χρονική διάρκεια της κάθε ΕΠΟΧΗΣ, βασιλείας, όρους, κεφαλής, μονάρχες, κλπ.

Η πρώτη = διανύει μία περίοδο 5.000 χρόνια χαμηλής ανάπτυξης και προς το τέλος ανεβαίνει στο ψηλότερο επιστημονικό βουνό όλων των εποχών.
Εδώ γεννήθηκε το θηρίο.

Η δεύτερη = 4.000 χρόνια, με απών το θηρίο.

Η τρίτη = 1.000 χρόνια και πάλι προς το τέλος η άνοδος έφτασε λίγο πιο κάτω από την προηγούμενη κορυφή. Μάλιστα παρά λίγο ο Ορφέας να ζωντανέψει την Ευρυδίκη (= είναι η ίδια ιστορία με άλλα λόγια ), όμως η ανθρωπότητα ξανάπεσε και το κεφάλι του θηρίου ΚΟΠΗΚΕ

Στις επόμενες χιλιετίες ο άνθρωπος ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΞΕΧΑΣΕΙ το ΘΗΡΙΟ!!!!!

Η τέταρτη = 1.000 χρόνια, με κομμένο το κεφάλι του θηρίου.
Η πέμπτη = 6.000 χρόνια, με απών το θηρίο.

Η έκτη = 3.700 χρόνια, με απών το θηρίο.

Η έβδομη = 300 χρόνια, με απών το θηρίο. και

Η όγδοη = 70 έως 80 χρόνια, με αναγεννημένο το θηρίο = η δική μας

Γενιά.
O Μονάρχης της Ατομικής εποχής δεν έχει παραπάνω από 70 ως 80 χρόνια ζωής, έπειτα έρχεται το τέλος εποχής και μαζί ο μαζικός αφανισμός.

ΟΜΩΣ ακολουθεί η καλή συνέχεια και όχι η κακή!!!!!!!


Η ΒΑΡΚΑ= ΣΤΗΝ ΣΥΝΈΧΕΙΑ

flox


Αφήστε μια απάντηση