Η Ειμαρμένη

ΕΙΜΑΡΜΕΝΗ

ΕΜΑΡΜΕΝΗ = είμα + μένος
είμα, είματος = απο το έννυμι = ένδυμα, φόρεμα, ιματισμός
σκέπασμα, επανωφοριον.
μένος = δύναμις, ισχύς,αγριότης,τάσις, διάθεσις

Έγραψα ότι η Πρόνοια είναι η άρχουσα και πρώτη γεννημένη δύναμις.
Αυτή ως έχει, με τις ανάγκες των μοιρών της ακάλυπτες, πρέπει να πάρει ΚΑΤΙ για να δέσει την ισχυρή ενέργεια των μοιρών της. Τα υπάρχοντα στη δημιουργία διαθέσιμα που μπορεί να έλκει είναι ο Μαγνητισμός και τα σωματικά γεωμετρήματα της ύλης.

Εάν τραβήξει αυτά, όπως αυτή βρίσκεται στην αυτοτέλεια της, τότε τα ερχόμενα άμετρα, άλογα, και βίαια θα καταλάβουν θέσεις που δεν είναι για τα μεγέθη των λόγων της Πρόνοιας με αποτέλεσμα τον πλήρη δαιμονισμό της.

Γί`αυτο η Πρόνοια χρειάζεται ένα μηχανισμό ο όποιος θα γνωρίζει
τις ανάγκες των μοιρών της και τους έξω λόγους και όταν εισβάλουν οι μαγνητικές και σωματικές δυνάμεις να μπορεί να τις σταματά εκτός του ψυχικού κύκλου και από εκεί ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΑ να συλλαμβάνει τα απαραίτητα λόγια αυτών που ταιριάζουν στις μοίρες της.

Έτσι η Πρόνοια δημιούργησε την Ειμαρμένη,
να είναι στην υπηρεσία της και χωρίς να παραβιάζεται ο ΛΟΓΙΣΜΟΣ της να δύναται να παίρνει η να διώχνει ήρεμα τα δέοντα.
Εδώ γεννιέται το ερώτημα πως η Πρόνοια γέννησε την Ειμαρμένη?Απορία?

Η απάντηση υπάρχει.

* Η Πρόνοια έκοψε ένα μέρισμα της χωρικής της δύναμης
* Ο Μαγνητισμός έδωσε και αυτός την δική του συμμετοχή, με το θυμίαμα .
* Η Υλη παραχώρησε το δάκρυ της Γεωμετρίας των σωματικών.

* Ο λόγος τα έδεσε με τα ΔΕΣΜΑ του
* Η Αρμονία ηρέμησε στις χορδές της τους θυμούς
* Το Στερέωμα, με το κυβικό έδος, την έκανε πανίσχυρη
* Και η τελική Όραση της έβαλε τους κόσμους στα πόδια της, ΚΥΡΙΑΡΧΗ όλων.

Η νέα γεννημένη υπερδύναμη

ως έχουσα στην ουσία της τις ουσίες όλων των άλλων
έγινε η ΜΕΣΟΤΗΤΑ που με τα δικά της άγκιστρα πιάνει όποιο λόγο θέλει και κυρίαρχα
τον εισάγει στη διάθεση της Πρόνοιας.

Η Ειμαρμένη ισχυρή και κυρίαρχη ξεχωρίζει τα πάντα,
σε όλες τις ψυχές του Σύμπαντος,
και εκφράζεται παντού δίκαια,
γιατί ΟΛΑ εξαιτίας των μερισμάτων τους σε αυτήν διαχωρίζονται
από τα διάφορα μείγματα και μεγέθη και συλλαμβάνονται για τις ανάγκες
και η δημιουργία άγεται στην ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ.

Με την παντοδυναμία της υπερισχύει της θνητής μεσότητας της Διάνοιας
( μια άλλη γεννημένη και επίσης πρώτη δύναμις ),

γιατί το νοητό μέρος της Διάνοιας είναι της αυτής ουσίας με την Ειμαρμένη.

Και αφού είναι επικυρίαρχη και της διάνοιας
δεν υπάρχει ΤΙΠΟΤΑ
στο Συμπάν που να μην υπακούει και να ξεφεύγει Αυτής.

Η Ειμαρμένη είναι τελικά
ο Νοητός Μηχανισμός που διαβάζει αυτόματα τις ανάγκες
της Πρόνοιας

όπως επίσης αυτόματα γνωρίζει όλες τις άλλες δυνάμεις, ΟΡΙΖΕΙ τον
κάθε λόγο όλων και αποφασίζει πότε θα μπει κάτι στην Πρόνοια και πιο χώρο
θα ενδύσει – καλύψει.

Η Ειμαρμένη έτσι επιλέγει από τον έξω κόσμο του κύκλου όσα η Πρόνοια έχει ανάγκη,
αυτά αποζητά, αυτά βρίσκει και μόνον αυτά εισάγει ΜΕΣΑ.

Είναι μια ΑΣΠΙΔΑ προστασίας της ψυχής από εισβολές αξιών αταίριαστων στους
χώρους της.

Ο ΝΟΥΣ = η Πρόνοια σε αυτήν ακριβώς την κατάσταση, με δημιουργημένη την
Ειμαρμένη και διαθέτουσα την Αρμονία, τον Λογισμό και όλα τα άλλα
που είπα και χωρίς να έχει μπει μέσα τίποτε άλλο.

Όταν η όλη αυτή δημιουργία της ψυχής αρχίσει την εξελικτική παραγωγή, τότε θα λέμε
ότι ο Νους συνέλαβε τις ιδέες και όχι η Πρόνοια η Ειμαρμένη.
Γιατί πλέον Αυτός έχει όλα τα Νοητά και όχι τα αισθητά.

Επειδή όμως γίνονται συνέχεια ασταμάτητες μεταβολές, εξαιτίας της αλλαγής των
μεγεθών και λόγων γι`αυτό η Ειμαρμένη ( τώρα πια ο Νους ) δεν σταματά καθόλου
την αξιολόγηση και την προσφορά
κατά απόλυτη συμφωνία με την Πρόνοια.

Η αέναη λειτουργία του Νου γεννά την αιωνιότητα των πάντων ψυχών.

Στην Αρμονία του Λογισμού όλα αρμόζουν ακριβώς κατά τις ανάγκες και ο Θεός
δημιούργησε το Σύμπαν με τις Αρετές που Άγουν τα φερόμενα, μέσο της Ειμαρμένης
εκεί όπου πρέπει στο χώρο της Πρόνοιας.

Η Ψυχή εξαιτίας του λογισμού του χώρου της και της Ειμαρμένης παραμένει καθαρή
και δέχεται τις Θεϊκές αποκαλύψεις σε όλες τις εξελικτικές παραγωγές
και δρα άγια όταν τα προσφερόμενα είναι και αυτά άγια.

Αυτά που γράφω είναι βασισμένα σε πραγματική επιστήμη, άγνωστη σήμερα και
δεν είναι η ώρα να φανερωθεί. Γνωρίζω ότι θα δυσκολευτούν αρκετά να γίνουν
απόλυτα κατανοητά αλλά θα μείνουν ως τα μόνα αληθινά λόγια που έχουν γραφτεί
περί Ειμαρμένης, με τόσες πολλές λεπτομέρειες, έστω και Σφιγμένες.

Η ερμηνεία της λέξης δεν βρίσκεται σε κανένα λεξικό.
Έδωσα αυτήν γιατί γνωρίζω τα της Ειμαρμένης, η οποία όπως
είπα είναι Η ΑΡΧΟΥΣΑ δύναμη σε όλα τα γεννημένα.!!!!!

Συνεχίζεται

flox

Αφήστε μια απάντηση