Προφητεία Ν° 3 (666)

Quand la licture du tourbillon versee,

Et seront faces de leurs manteaux convers:

La republique par gens nouveaux vexee,

Lors blancs & rouges jugeront a l`envers.


ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Όταν η πυρηνική διάσπαση αποδώσει τα ραδιενεργά της προιόντα,

Και θα είναι οι άνθρωποι αντιμέτωποι κάτω από πυρηνικούς μανδύες¨”

Η παγκόσμια δημοκρατία ( θα βρεθεί ) σε νέες ανατροπές,

ΤΟΤΕ το 666 θα κυβερνάει με άλλους τρόπους.

1945+

Αλλαγή της παγκόσμιας άρχουσας τάξης

H ερμηνεία που έδωσα είναι προϊόν της αποκάλυψης λίγων παλαιών εκφράσεων και

λέξεων που σήμερα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται, όπως τα αρχαία Ελληνικά.

Ο Ερμητισμός των γραφών είναι παγκόσμιος και σχεδόν αμέτρητος.

Η φανέρωση των μυστικών απαιτεί εργασία από χιλιάδες εργάτες του Θεού.

Το Παράκλητο Άγιο Πνεύμα ΤΩΡΑ βρίσκεται στην Γη και ήδη μεταδίδει την ΑΛΗΘΕΙΑ

που φέρει μαζί Του.

Την προφητεία αυτή ( και όλα τα άλλα ) μπορούν να την δουν ΑΥΤΟΙ.

Απευθύνομαι σε αυτούς για να βοηθήσουν στην ανάσταση των 2 προφητών.

Μπορούν να δώσουν απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα και να εξηγήσουν

όσα έγραψα.

la licture =??:?::?: = σχετικά εύκολη

tourbillon versee =???:?::?: = λίγο δύσκολη, θέλει γνώσεις απλής πυρηνικής Φυσικής

manteaux convers =??:?::?::?: = αν δείτε την σημερινή εποχή = εύκολη

republique par gens =?:?:??:?: = αρκετά εύκολη

blancs & rouges =???:?: = πολύ δύσκολη

Θα ακολουθήσει λεπτομερής ανάλυση

flox


Σελίδα 2η

Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

Quand = όταν…. la licture =??

du = από, στις, έρχομαι από….

tourbillon = στρόβιλος…. versee = χυμένο

Tourbillon =. Από μόνη της η λέξη δεν αποκαλύπτει κάτι το ιδιαίτερο,
αλλά η φράση < la tourbillon versee > μαζί και με όλα τα γραμμένα στην προφητεία, όπως η Παγκόσμια δημοκρατία και το γεγονός ότι οι 2 πρώτες αναφέρονται στα πυρηνικά μας οδηγούν στην ΦΑΝΕΡΗ πλέον ερμηνεία.

Στρόβιλος λοιπόν!!!

Ανεμοστρόβιλος ?? :?:= όχι

Ιστορική ανακύκλωση??:?: = όχι

Αφού όμως μιλάμε για πυρηνικά και ραδιενέργεια ας τα δούμε λίγο με την Φυσική.

Στον Περιοδικό Πίνακα των στοιχείων τα άτομα έχουν ταξινομηθεί σύμφωνα με τα χημικά τους δεδομένα σε διάφορες κατηγορίες. Εγώ θα τα κατατάξω μόνο σε δύο ομάδες.

1) Τα μη ραδιενεργά 2) Τα ραδιενεργά.

* Ο ψυχισμός ενός ατόμου συνίσταται

__Από τον ΠΥΡΗΝΑ με τον ισχυρότατο μαγνητισμό.

__Τον υπερκείμενο ουρανό των 7 Ηλεκτρονικών Στιβάδων όπου περιστρέφονται – στροβιλίζονται τα Ηλεκτρόνια.

__Τον άνω χώρο, ΘΟΛΟΣ, ο οποίος περικλείεται από ένα στρώμα χωρομαγνητικής δύναμης.


* Στον πυρήνα υπάρχουν τα βαριά Πρωτόνια και Νετρόνια.

* Στον Ηλεκτρονιακό ουρανό συναντάμε τα πολύ μικρά Ηλεκτρόνια

1 Ηλεκτρόνιο = 1/ 1850 της μάζας του Πρωτονίου.

* Στο χωρομαγνητικό φλοιό του θόλου θα βρούμε 8 ανοίγματα.

( αυτά ακόμα είναι άγνωστα ) από αυτά γίνεται η επικοινωνία του εντός κόσμου με τον έξω και είναι οι είσοδοι και έξοδοι του Ατόμου.


* Η ζωή είναι = η ασταμάτητη μεταβολή που συντελείται με τις μεταφορές και αλλαγές όλων των λόγων Του Λόγου που συνθέτουν την ύπαρξη.

* Όλα τα σωματικά μεγέθη κτίζονται με την γεωμετρία της ύλης στην οποία τα κυβικά σχήματα μπαίνουν στη βάση. Επάνω σε αυτά πάνε τα δεκάεδρα υδάτινα και σε αυτά δένονται τα οχτάεδρα αέρινα και εξώτερα εισβάλουν τα τετράεδρα του πυρός.

_Τα Πρωτόνια και Νετρόνια και τα Ηλεκτρόνια ( και όλα τα έμψυχα σωματικά ) έχουν αυτή την Υλική οικοδομή.

_Αν όμως ένα και μόνον κυβικό γεωμέτρημα η όποιο άλλο, παρέμενε για πάντα στην ίδια θέση τότε θα υπήρχε ο αληθινός θάνατος, γιατί ΑΥΤΟ θα ήταν κολασμένο και ακίνητο εκεί.

Η ζωή δεν είναι θάνατος και αυτή ανοίγει το δρόμο στους λόγους των πάντων.

* Στον πυρήνα οι πολύ ισχυρές μαγνητικές συμπιέσεις σπάνε τα γεωμετρήματα και ελευθερώνουν τα μικρότερα από τα οποία έχουν σχηματιστεί.

Τα σπασμένα μικρά προέρχονται από όλη την οικοδομή.

* Όταν ένα πυρηνικό στοιχείο σπάει τα γεωμετρήματα του τότε αυτό λέγεται
Νετρόνιο.

Από αυτό αποκόβονται τα ανερχόμενα ανιόντα που ανεβαίνουν στον χώρο των 7 ουρανών των Ηλεκτρονίων.

* Ο Στροβιλισμός των Ηλεκτρονίων έχει την ιδιότητα και την ανάγκη του χώρου, στον οποίο είναι δομημένο, να ΠΕΡΙΜΑΖΕΥΕΙ τα ανιόντα.

_ Όταν το Ηλεκτρόνιο καλύψει την δική του ανάγκη, με το φορτίο της συλλογής, τότε αντιστρέφεται η δράση του, πάλι λόγο χωρικής ανάγκης, και διώχνει τα πλεονάσματα, τα οποία ως μεγαλύτερα και πυκνότερα από τα ανερχόμενα, ΑΥΤΑ καταπίπτουν στον πυρήνα ως κατιόντα.

_ Τα κατιόντα τώρα τα έχουν ανάγκη τα Νετρόνια που έχασαν μέρος της κανονικής τους μάζας και μετατρέπονται σε Πρωτόνια.

Τα Πρωτόνια Συλλέγουν την κατιούσα φωτιά.


* Και η ζωή συνεχίζεται σε αυτούς τους ρυθμούς, με την Πυρηνική άνοδο και την Ηλεκτρονική κάθοδο των αντίστοιχων λόγων τους.

___Αυτά συμβαίνουν στα μη ραδιενεργά άτομα, όπου τα Ηλεκτρόνια έχουν απόλυτη συμφωνία με τα πυρηνικά στοιχεία και τίποτα δεν φεύγει η μπαίνει αν η Πρόνοια και η Ειμαρμένη δεν αποφασίσουν για κάτι καινούργιο.

* Τα ραδιενεργά άτομα.

_Για αυτά θα πω ότι αρχικά ο ψυχισμός τους προέκυψε μετά την συνένωση πολλών ατόμων Υδρογόνου, στο Γαλαξιακό εργαστήριο της Ίριδας.

_ Όλα έχουν μία άλλη ιδιαιτερότητα.
Ο πολύ ισχυρός και βαρύς μαγνητισμός κρατάει στον πυρήνα πάρα πολλά σωματικά στοιχεία = Πρωτόνια, Νετρόνια.
_ Οι μεταβολές είναι συνεχόμενες και γρήγορες και τα κομμένα ανιόντα τόσα πολλά που είναι ΑΔΥΝΑΤΟΝ να τα περιμαζέψουν τα επάνω Ηλεκτρόνια των 7 ουρανών.
_ Αποτέλεσμα είναι η διαφυγή τους από τους στροβίλους και ανεβαίνουν ψηλά στο θόλο και συσσωρεύονται κάτω από τον ατομικό χιτώνα.
__ Εκεί με την αυξητική μεγέθυνση υπερισχύουν της χωρομαγνητικής δύναμης στα 8 ανοίγματα, από τα οποία εξέρχεται η ραδιενεργός πυρά.

__ Είναι ραδιενέργεια γιατί ως προερχόμενα από τον πυρήνα και συνενωμένα στα ανοίγματα σχηματίζουν ΠΥΡΑΚΤΩΜΕΝΑ ΣΥΝΟΛΑ τα οποία υπερβάλουν σε σύγκριση με τα Ηλεκτρόνια. Αν δηλαδή ένα Ηλεκτρόνιο έχει μάζα 1/ 1850 του Πρωτονίου, ένα ΠΥΡΩΜΕΝΟ εξερχόμενο είναι πολλαπλάσιο αυτού.

* Ραδιενέργεια = πύρινες ακτινοβολίες μεγάλης πυκνότητας και συνεχούς διάσπασης αυτών. Η οξύτητα των γωνιών του τετράεδρου γεωμετρήματος είναι λίαν διατρητικές και διαλυτικές των άλλων σωματικών.

* Με την πυρηνική διάσπαση έρχεται η αυτόματη έξοδος , από τον πυρήνα, μεγάλων πυρακτωμένων σχηματισμών, όχι από τα 8 ανοίγματα του ατόμου αλλά καταστρέφεται ο ψυχισμός και, οι Ηλεκτρονιακές στοιβάδες, η Πρόνοια, η Ειμαρμένη κατακαίγονται από την πολύ φωτιά, όπως και η Αρμονία.
Τελικά αλλάζει ο ψυχισμός του ατόμου σε άλλο άτομο.


* Έγραψα αυτήν την ανάλυση γιατί πολλά από αυτά δεν είναι γνωστά ακόμα και για να γίνει κατανοητό
τι είναι το
licture??? :?:= ό,τι υπάρχει μέσα εκεί στο ισότοπο του Ουρανίου 235. Το ραδιενεργό περιεχόμενο που ξέφυγε από τον πυρήνα και από τον έλεγχο των Ηλεκτρονικών
στροβιλισμών, tourbillon, και βρέθηκε ΧΥΜΕΝΟ ΕΞΩ.

La licture du tourbillon versee = Πυρηνική διάσπαση = η χυμένη έξω ραδιενέργεια.

Το licture του ισοτόπου Ουρανίου 235 είναι η ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ

Μετά η συνέχεια

flox


Σελίδα 3η

blancs & rouges = άσπροι και κόκκινοι

manteaux= μανδύες, παλτά, κρυφά, σκεπασμένα.

convers = η συνομιλία

republique par gens = παγκόσμια δημοκρατία.

Gen = το γένος, ο κόσμος

Gens =τα γένη, οι κόσμοι, οι άνθρωποι, οι γενιές

Ότι δεν αφορά την Γαλλική δημοκρατία πιστεύω να έγινε πλέον φανερό.
Οι κόσμοι και τα γένη είναι κάπως μακριά από το γένος και τον κόσμο των Γάλλων.
Ο πληθυντικός χρησιμοποιείται για να δείξει την παγκόσμια ανθρωπότητα
και όχι τις όποιες φιλές του Γαλλικού Έθνους.

Η παγκόσμια δημοκρατία δέχτηκε την βίαιη μεταβολή που προκάλεσε
ο ραδιενεργός κυματισμός και άλλαξαν όλα τα παλιά κατεστημένα. Τα Έθνη της γης
μπήκαν κάτω από τους εξοπλιστικούς μανδύες ( manteaux convers )
και κρατικές συμμαχίες για την αντιμετώπιση του μεγάλου θανάτου που ξαφνικά το 1945
άλλαξε την αργή ροή των διεθνών γεγονότων.
Τώρα ήρθε η παγκοσμιοποίηση και αυτή κουβαλάει μαζί της τον μαζικό θάνατο.
Η ίδια έχει την γιγάντια δυναμική να παγιδεύει τους λαούς στις διαστροφές
των νέων ΜΑΓΩΝ με τα λευκά και κόκκινα.
Τι να γράψω για την ανθρώπινη τραγωδία που να μην το γνωρίζουν όλοι?Απορία
Τους πυρηνικούς εξοπλισμούς??? Τα πυρηνικά εργοστάσια???
Την βιομηχανία της ΤΕΡΑΣΤΙΑΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ??? Το ασταμάτητο τρέξιμο για όλα???
Τα μεροκάματα του τρόμου??? Τα μεταλλαγμένα τρόφιμα???
Τo παλιό ξεροκόμματο, το καθαρό ψωμί ποιος το έχει τώρα???
Φάρμακα, φαρμάκια και φρικτά γεννήματα μπήκαν
και έγιναν απαραίτητα στην καθημερινότητα μας.

Τι γίνεται?Απορία

Πως άλλαξαν ΟΛΑΑπορία

Και δεν προλαβαίνουν οι παπάδες στα Νεκροταφεία???

ΠΟΙΟΣ τα άλλαξεΑπορία

Μα φυσικά οι blancs & rouges = οι άνθρωποι του 666

Οι άσπροι και κόκκινοι, όχι οι άσπροι και οι κόκκινοι. Δηλαδή δεν είναι κάποιοι άσπροι,
με όποιαδήποτε έννοια, και οι άλλοι οι κόκκινοι. Αυτοί εδώ φοράνε άσπρα ρούχα αλλά και κόκκινα.

Οι άσπροι = είναι οι αρχιερείς του νέου κόσμου,
οι πρωτεργάτες της αποτρόπαιης γενιάς,
οι οδηγοί στους νέους και επικίνδυνους δρόμους που καταλήγουν
στον μεγάλο τάφο, τον ετοιμασμένο να χωρέσει όλη την ανθρωπότητα.
Οι δρομολογητές στα στενά σοκάκια, τα γεμάτα δηλητηριώδη φίδια,
και πολλούς λασπότοπους με κριμένους η φανερούς Κροκόδειλους,
άγριους λύκους, πεινασμένους λέοντες και πολλά άλλα τρομακτικά ΘΗΡΙΑ ,
που ορμάνε και ματώνουν τους ανθρώπους,
λυμαίνονται την φύση και καταστρέφουν τα πάντα.

Οι άνθρωποι ΘΗΡΙΑ, οι 666, τα νέα αφεντικά της ανθρωπότητας = οι ΜΟΛΥΣΜΕΝΟΙ

Ποιοι είναι ΑΥΤΟΙΑπορία

Από πού ήρθανΑπορία

Γιατί δεν φαίνονται???

Είναι οι άνθρωποι που εξέθρεψε η άβυσσος = οι της ραδιενέργειας!!!!!!!

Ήρθαν από τον θάνατο για να φέρουν τον θάνατο,
οι γεννημένη με την αποστολή της εσχάτης καταστροφής.
Πολλοί από αυτούς τους ξέρουν όλοι,
έχουν κρυφτεί καλά αλλά λίγο αν προσέξεις θα τους ξεχωρίσεις εύκολα.
Βρίσκονται ΜΠΡΟΣΤΑ και ΠΙΣΩ από ΟΛΑ.
Αυτοί αποφασίζουν για τα χρονικά δράματα, πόσοι και πότε θα πεθάνουν!!!!!

Είναι οι ΚΥΡΙΟΙ του γήινου κόσμου,
βρίσκονται παντού, σε όλα τα έθνη και λαούς,
προέρχονται από κάθε κοινωνικό επίπεδο, είναι πλούσιοι, φτωχοί και όλοι μαζί,
σαν μια γροθιά διαφεντεύουν την ανθρωπότητα,
πάντα με τα τα ΜΑΥΡΑ και ΧΑΟΤΙΚΑ συμφέροντα τους,
και με τις θυσίες τους κοκκίνισε η γη από το αίμα των αθώων.

Είναι τα αφεντικά, οι υποστηριχτές και οι θερμόαιμοι συνεργάτες
του ανθισμένου και καρποφόρου δέντρου της ΔΡΥΟΣ
= της σκληρής ραδιενεργούς τεχνολογίας.
Μπήκαν σε όλες τις θέσεις κλειδιά, προϊστάμενοι και θυρωροί,
με παχυλούς μισθούς και Σατανική απόδοση.

Δεν θα πω περισσότερα γιατί θα τους φανερώσω όχι εδώ αλλά όταν γράψω για αυτούς
στην αποκάλυψη του Ιωάννη, με τις σχετικές λεπτομέρειες.
Πιστεύω όμως, ότι ΚΑΤΙ λίγο,
όλοι καταλάβατε σε ποιους αναφέρεται ο αριθμός 666.

Στην αποκάλυψη θα αποκαλύψω = ποιο είναι το θηρίο,
την πληγή που θεραπεύτηκε, το πυρ το εξ ουρανού,
την εικόνα του, το χάραγμα στο μέτωπο και στο χέρι,
….. τα άλλα…. και τα μαθηματικά του θηρίου.

Οι κόκκινοι = οι άνθρωποι οι γεμάτοι αίματα,
οι σφαγείς, οι δολοφόνοι του μαζικού φόνου,
οι του ΤΡΟΜΟΥ , οι φαρμακεροί, οι μολυντές που εξαιτίας τους
πεθαίνουν εκατομμύρια άνθρωποι από τις αρρώστιες, τις βγαλμένες
από τα κόκκινα χέρια τους, και θα………δισεκατομμύρια άλλους.

Δεν έχουν καμία σχέση οι ταυτότητες με το 666,

η τα μικροτσίπ κάτω από το δέρμα των ανθρώπων, για τον εντοπισμό τους.
Παρά το μεγάλο και διεθνή θόρυβο που δημιούργησαν οι ψευδείς αυτές απόψεις
δεν κατάφεραν ΤΙΠΟΤΕ άλλο από το να παρακολουθούν οι άνθρωποι, για πολλές δεκαετίες,
την δαιμονισμένη δολιοφθορά της Αλήθειας,
δηλαδή έγιναν αιτία να μειώσουν την ορατότητα των πραγματικών
γεγονότων
και κάλυψαν τις σατανικές ραδιουργίες.

Ο κόσμος είδε εκατοντάδες κινηματογραφικές παραγωγές με αυτό το θέμα,
όμως όλες έχουν ΕΝΑ σκοπό = την απόκρυψη της αλήθειας
και την παραπλάνηση,
έτσι ώστε να μην βλέπουν ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΓΗ.

Δεν είναι ομάδα οποιασδήποτε μορφής, ούτε κάποιος λαός, ΕΝΑΣ σατανικός άνθρωπος,
γήινος η εξωγήινος.
Οι πολλοί δεν γνωρίζονται καν μεταξύ τους, και οι πολλοί πιστεύουν
ότι είναι και καλοί άνθρωποι, του ΘΕΟΥ!!!!!!!

Είναι οι ίδιοι οι κόκκινοι και οι άσπροι = 666 = εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι

flox


Ένα σχόλιο:

  1. περιμένουμε την συνέχεια

Αφήστε μια απάντηση