Προφητεία Ν° 3 (666)

Quand la licture du tourbillon versee, Et seront faces de leurs manteaux convers: La republique par gens nouveaux vexee, Lors blancs & rouges jugeront a l`envers. ΕΡΜΗΝΕΙΑ Όταν η πυρηνική διάσπαση αποδώσει τα ραδιενεργά της προιόντα, Και θα είναι οι άνθρωποι αντιμέτωποι κάτω από πυρηνικούς μανδύες¨” Η παγκόσμια δημοκρατία (…

Continue reading