Ο ναός του ΘΕΟΥ

Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Ναός = εκ του ναίω, οίκος, κατοικία του θεού Ναίω = κατοικώ, διαμένω σε κάποιο μέρος, ευρίσκομαι Η κατοικία λοιπόν και το μέρος όπου Αυτός ευρίσκεται. Που μπορούμε να βρούμε τον Θεό????? Υπάρχει τέτοιο μέρος???? Και για ποιόν θεό ψάχνουμε???? Τον ΠΑΤΕΡΑ????……. ….Τον Γιό???……….. Το Άγιο…

Continue reading

Εισαγωγή

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Θα πω λίγα άγνωστα λόγια για την Αποκάλυψη του ΙΩΑΝΝΗ που αφορούν και τις άλλες προφητείες, παλιές, αρχαίες και νεώτερες. * Ο προφητικός λόγος δεν είναι απόκτημα της ιδιωτικής μελέτης του όποιου ερευνητή των ιερών γραφών, ούτε εξαρτάται από την ποσότητα η την ποιότητα όσων διάβασε, η τον χρόνο…

Continue reading

Η ανάσταση των 2 προφητών

ΟΙ 2 ΠΡΟΦΗΤΕΣ Αποκάλυψης κεφάλαιο 11, εδάφια 1-13 1. Και εδόθη μοι κάλαμος όμοιος ράβδω, λέγων˙ έγειρε και μέτρησον τον ναόν του θεού και το θυσιαστήριον και τους προσκυνούντες εν αυτώ˙ 2. και την αυλήν την έξωθεν του ναού έκβαλε έξω και μη αυτήν μετρήσης, ότι εδόθη τοις έθνεσι, και…

Continue reading